„nowe” życie – co to powinno znaczyć?

Ten rok zapoczątkowuje moje „nowe” życie. Co to znaczy nowe? Nowe, czyli zmienione w każdy możliwy sposób.  U mnie zmiany następują zarówno w wyglądzie, jak i w zmianie sposobu życia osobistego, a nawet pracy. Czasami podejmuje się decyzję o rozpoczęciu nowego życia, kiedy już istniejące nie przynosi Nam efektów jakich się człowiek spodziewa. Ma się […]

Continue Reading